Välj en sida

Lokal social hållbarhet börjar i det lilla, här och nu – du och jag. Utan civilsamhället med i båten kan vi inte nå hållbar utveckling.
Mötesplats Stavsnäs är en samverkansförening som startats och drivs av föreningslivet på östra Värmdö.
Syftet är att stärka föreningslivets roll i att möta upp olika former av utanförskap. Vi ökar kunskapen om hur ideella föreningars bidrag är viktigt samt utvecklar fungerande former för en resultatorienterad samverkan mellan civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv.
Det handlar om att vi föreningar tillsammans kan agera lite klokare, till nytta för både nya och befintliga medlemmar. Och samtidigt gynna det lokalsamhälle där vi bor och verkar, stärka den sociala sammanhållningen
och öka attraktiviteten.

VI VILL
• Bygga, utveckla och sprida kunskapen om hur föreningslivet kan göra för att minska utanförskapet och istället öka tillit, trygghet och gemenskap.
• Ge fler föreningar på östra Värmdö kunskap, insikt och kraft att vilja och orka göra skillnad.
• Stärka gemenskapen i lokalsamhället på ett sätt som främjar hållbarhet och motståndskraft.

VI GÖR

Vi utvecklar en modell för det lokala civilsamhället att, i samverkan med offentlig sektor och näringsliv, motverka utanförskap och istället öka
gemenskapen och attraktiviteten till området.
Verksamheten knyter an till Agenda 2030, RUFS 2050 och och Värmdö Vision 2030.
Modellen är skalbar och Mötesplats Stavsnäs delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskaper till fler och andra platser.

Läs mer på www.motesplatsstavsnas.se