PRIORITERAT är resultatet av ett pågående samtal och en vilja att göra skillnad på riktigt. Idag är PRIORITERAT ett samlingsnamn, en arbetsplattform och ett erbjudande. PRIORITERAT består av Mia Enander Lanner, BUSIETY – Business & Society och Per Lejoneke, 2tango.

Vår ambition är att ständigt bygga upp ny kunskap inom vårt område och önskar att så många människor som möjligt i våra nätverk vill vara med oss i detta arbete. Vi verkar inom ramen för Social hållbarhet, lokal gemenskap och affärsdriven samhällsnytta/CSV. Allt vi gör knyter vi an till FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030.


Mia Enander Lanner

Grundare och ägare 

 • Har en Executive MBA från Företagsekonomiska institutionen, SBS, vid Stockholms Universitet, Examensarbete om näringslivets roll och möjligheter för ett stärkt lokalsamhälle, social sammanhållning och Shared Value – se mer om utbildningen.

 • Förvaltningsbakgrund med lång erfarenhet av strategiskt myndighetsarbete på ledningsnivå inom hållbar utveckling, kvalitetsledning, mål och resultatstyrning.

 • Mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling på Statens maritima museer, dess besöksarenor, statlig myndighet och besöksnäring med fokus på kulturarv och den svenska sjöfartens hållbara utveckling.

 • Specifika kunskaper och erfarenheter av jämställdhet, mångfald och kulturarvsdriven utveckling i och mellan offentlig verksamhet och näringsliv. 

 • Arbetar med utveckling och implementering av Green Key och främst Agenda 2030 inom ramen för social hållbarhet och samverkan.
 • Arbetat med hållbar utveckling sedan FN-konferensen om miljö och utveckling, UNCED i Rio de Janeiro 1992. Då som ungdomsrepresentant för Röda Korset. Erfarenhet av flertalet ledningssystem och revision av ISO 14001 (även senaste versionen) samt utveckling av ISO 9001.

 • Föreningsarbete och ideella förtroendeuppdrag främst inom skolutveckling, integration och fysisk samt psykosocial hälsa och besöksnäring.

  Kontakt: mia@prioriterat.se – mobil: 070- 329 49 26

   

Per Lejoneke 

Grundare och ägare 

 • Har en bakgrund som ekonom, projektledare och marinarkeolog, med lång erfarenhet av projektledning, affärsutveckling, utredningsuppdrag, samordningsinsatser, verksamhetsutveckling, opinionsbildning, offentlig finansiering och offentlig upphandling.
 • Projektchef för genomförande och lansering av Världsarvet Hälsingegårdar UNESCO
– Initiativtagare och delprojektledare för destinationsprojektet Scandinavian Islands
– Projektledare för Östersjösamverkan (marin kulturmiljölagstiftning) på Statens Maritima Museer
– Konsult Destinationsutveckling Koster
 • Utvecklare/granskare Naturens Bästa / Svenska Ekoturismföreningen
 • Projektledare – Mina Kollegor (nyanlända akademiker) på Nacka Kommun och Norbergs Kommun
 • Konsult – Asylsökande akademiker via Stockholms Stift/ Svenska Kyrkan

 • Konsult Kvalitetssamordnare ISO/AS9120
 • Näringslivssamordnare på Botkyrka Kommun

Kontakt:  per@prioriterat.se  mobil: 070-288 12 08