PRIORITERAT är en konsultbyrå med fokus på social hållbarhet.

Vår ambition är att ständigt bygga upp ny kunskap inom vårt område och önskar att så många människor som möjligt i våra nätverk vill vara med oss i detta arbete. Vi verkar inom ramen för Social hållbarhet, lokal gemenskap och affärsdriven samhällsnytta/CSV. Allt vi gör knyter vi an till FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030.


Mia Enander Lanner

Grundare, ägare och VD 

 • Har en Executive MBA från Företagsekonomiska institutionen, SBS, vid Stockholms Universitet, Examensarbete om näringslivets roll och möjligheter för ett stärkt lokalsamhälle, social sammanhållning och Shared Value – se mer om utbildningen.
 • Förvaltningsbakgrund med lång erfarenhet av strategiskt myndighetsarbete på ledningsnivå inom hållbar utveckling, kvalitetsledning, mål och resultatstyrning.
 • Mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling på Statens maritima museer, dess besöksarenor, statlig myndighet och besöksnäring med fokus på kulturarv och den svenska sjöfartens hållbara utveckling.
 • Specifika kunskaper och erfarenheter av jämställdhet, mångfald och kulturarvsdriven utveckling i och mellan offentlig verksamhet och näringsliv. 
 • Arbetar med utveckling och implementering av Green Key och främst Agenda 2030 inom ramen för social hållbarhet och samverkan.
 • Arbetat med hållbar utveckling sedan FN-konferensen om miljö och utveckling, UNCED i Rio de Janeiro 1992. Då som ungdomsrepresentant för Röda Korset. Erfarenhet av flertalet ledningssystem och revision av ISO 14001 (även senaste versionen) samt utveckling av ISO 9001.
 • Föreningsarbete och ideella förtroendeuppdrag främst inom skolutveckling, integration och fysisk samt psykosocial hälsa och besöksnäring.

  Kontakt: mia@prioriterat.se – mobil: 070- 329 49 26

   

Per Lejoneke 

Grundare och ägare 

 • Har en bakgrund som ekonom, projektledare och marinarkeolog, med lång erfarenhet av projektledning, affärsutveckling, utredningsuppdrag, samordningsinsatser, verksamhetsutveckling, opinionsbildning, offentlig finansiering och offentlig upphandling.
 • Projektchef för genomförande och lansering av Världsarvet Hälsingegårdar UNESCO – Initiativtagare och delprojektledare för destinationsprojektet Scandinavian Islands – Projektledare för Östersjösamverkan (marin kulturmiljölagstiftning) på Statens Maritima Museer – Konsult Destinationsutveckling Koster
 • Utvecklare/granskare Naturens Bästa / Svenska Ekoturismföreningen
 • Projektledare – Mina Kollegor (nyanlända akademiker) på Nacka Kommun och Norbergs Kommun
 • Konsult – Asylsökande akademiker via Stockholms Stift/ Svenska Kyrkan
 • Konsult Kvalitetssamordnare ISO/AS9120
 • Näringslivssamordnare på Botkyrka Kommun

Kontakt:  per@prioriterat.se  mobil: 070-288 12 08