Välj en sida
Företagare samtalar och skrattar tillsammans

Ditt företag, och du som företagare, kan få hjälp av oss

Som företagare gäller det att förstå omställningen. Du behöver agera tidigt för att begränsa påfrestningarna och framförallt för att fånga upp de affärs- och utvecklingsmöjligheter som omställningen medför. Både för marknaden, ditt företag och samhället.

Du får hjälp av oss att få ordning på begreppen och att skapa en överskådlig bild av vad som gäller dig och ditt företagande när det handlar om hållbarhet och omställning.

Vi gör en inledande lägeskoll vilket ger dig en god bild över vad som gäller för just ditt företag, vad du kan göra och vart du kan börja.

Därefter kan vi göra en löpande avstämning och uppdatering av vad som gäller, och hur du och ditt företag kan jobba vidare med hållbarhet och omställning.