Välj en sida

Ett hållbart lokalsamhälle behöver hållbara människor & företag på en hållbar planet

OMSTÄLLNINGEN BETYDER BÅDE UTMANING OCH MÖJLIGHET

Vi står mitt i den utan jämförelse största samhällsomdaningen i mänsklighetens historia. På rekordsnabb tid skall vårt energi- och industrisystem göras om och göras hållbart. Det kommer krävas stora resurser när gamla affärer och strukturer skall ut. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet för nya idéer och affärer som skall in och fylla tomrummet.
Som företagare och entreprenör gäller det att vara vaken, öppen och våga utmana.
Frågan är inte OM det händer, utan snarare NÄR.
Prioriterat hjälper företag och organisationer att möta utmaningarna och ta tillvara möjligheterna.
Tillsammans gör vi skillnad.

FÖRETAG

Du får hjälp av oss att få ordning på begreppen och att skapa en överskådlig bild av vad som gäller dig och ditt företagande när det handlar om hållbarhet och omställning.

Kommuner

Prioriterat stöttar kommuner att samverka med lokala företag – för att tillsammans göra det lokala näringslivet till en vinnare i omställningen.

Organisationer

Din organisation får stöttning i att samverka med det lokala civilsamhället och kommuner – för att tillsammans göra lokalsamhället mer hållbart och motståndskraftigt i omställningen.

Hur vi jobbar

Vi i Prioriterat är både företagare och aktiva i föreningslivet – Företagarna Nacka Värmdö
och Mötesplats Stavsnäs samverkansförening. Därigenom står vi med båda fötterna i myllan och är väl förtrogen med det lokala näringslivet och föreningslivets möjligheter och förutsättningar.
Prioriterat tänker nytt, kreativt och annorlunda. Vi tar vara på näringslivets innovativa kraft, civilsamhällets förmåga att göra skillnad lokalt och offentlig sektors strävan efter att skapa trygga och hållbara platser och samhällen. Oavsett uppdrag så utgår vi från angelägna samhällsutmaningar, aktuell statistik och berörda intressenter. I den kontexten sätter vi våra kunders unika möjligheter att arbeta med hållbarhet utifrån deras förutsättningar och behov

Utvalda uppdrag & Engagemang

Klicka på uppdragen nedan för att läsa mer om några av våra pågående projekt.