Välj en sida

Hållbara företag och lokalsamhällen!

Verksamhetsutveckling, samordning och relationsbyggande

– i gränslandet mellan kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Vi håller inspirationsföredrag, utbildningar och workshops. Vi agerar moderator i panelsamtal, gör förstudier och tillhandahåller stöd i processer och projekt.

Kartlägga den lokala transportbranschens möjligheter och utmaningar när samhället och marknaden ställer om – Uppdragsgivare: Stockholm Business Region

Arrangera och moderera panelsamtal kring hållbart företagande – Uppdragsgivare: Tyresö kommun

Arrangera och moderera panelsamtal kring hållbart företagande – Uppdragsgivare: Södertälje kommun

Arrangera och moderera panelsamtal på Södertälje Science Week 2023 kring hållbart företagande – Uppdragsgivare: Södertälje Science Park

Rådgivare och processtöd åt Seniorcenter Diamanten, för att hitta samverkan med civilsamhället, inom ramen för ett projekt att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre – Uppdragsgivare: Värmdö kommun – läs mer

Projektledning för att öka andelen kvinnor och utlandsfödda i personalen hos företag i båtbranschen – Uppdragsgivare: SweBoat

Projektchef för ansökan och slutlig lansering av Världsarvet Hälsingegårdar – Uppdrags/arbetsgivare: Region Gävleborg

Släpp sargen – Våga tänka nytt!

Släpp sargen – Våga tänka nytt!

Fyra primära faktorer för en lyckad omställning i det lokala näringslivet! EU skruvar upp tempot i införandet av nya klimatåtgärder för att hålla Parisavtalet till 2030. Svenska politiker verkar inte ha riktigt läget och konsekvenserna klara för sig, eller har i...

Klimatnätverk som verktyg för lokal omställning!

Klimatnätverk som verktyg för lokal omställning!

I tider av förändring, behöver vi kraftsamla för att människor, organisationer och företag skall följa med, när världen och samhället behöver ställa om. Det handlar om att våga släppa sargen och tänka nytt. Att se utvecklingsmöjligheter i förändringen utan att ducka...