När allting gör skillnad.

PRIORITERAT arbetar med social hållbarhet utifrån rådande samhällsutmaningar. Vi utvecklar innovativa metoder för samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, lokala företag, kommuner, myndigheter och branschorganisationer som vill skapa samhällsnytta och generera affärsvärde kopplat till social hållbarhet. Vi bidrar till måluppfyllelse av SDG, Agenda 2030. Prioriterat verkar lokalt men tänker globalt!

 

VI ARBETAR MED AGENDA 2030-MÅLEN genomgående i all vår verksamhet med tyngdpunkt på de sociala hållbarhetsmålen.
PRIORITERAT fokuserar på mål 17 och bidrar med måluppfyllelse inom delmål 17.17
17.17 UPPMUNTRA EFFEKTIVA PARTNERSKAP
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.
KONTAKT
Mia Enander Lanner 070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke 070-288 12 08, per@prioriterat.se

   Följ oss gärna på Facebook