När allting gör skillnad.

PRIORITERAT arbetar i mellanrummen mellan civilsamhälle, off sektor och näringsliv. Vi sitter inte i någons knä. Vi lyfter fram utmaningarna och vikten av att förstå och se sin egen del i utvecklingen. Genom att dela kartan och värna integriteten kan vi möjliggöra samverkan, på riktigt.

VI ARBETAR MED AGENDA 2030-MÅLEN genomgående i all vår verksamhet med tyngdpunkt på de sociala hållbarhetsmålen.
PRIORITERAT fokuserar på mål 17 och bidrar med måluppfyllelse inom delmål 17.17

17.17 UPPMUNTRA EFFEKTIVA PARTNERSKAP
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

KONTAKT
Mia Enander Lanner 070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke 070-288 12 08, per@prioriterat.se

   Följ oss gärna på Facebook