Välj en sida

 

PRIORITERAT

– När verkligt samarbete mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor – är en förutsättning för att på riktigt bygga hållbara samhällen

 

 

Prioriterat är en framtidsbyrå. Vi letar lokala samhällsutmaningar, ambitioner och drivkrafter, för att i samarbete med kommuner, företag och civilsamhälle, utveckla och bygga ett bättre och mer hållbart lokalsamhälle idag och imorgon.

Tillsammans tar vi Agenda 2030, lokala utvecklingsplaner, hållbart företagande och föreningsambitioner, till en ny nivå.

 

 

VÅR SYN PÅ SAKEN…

En hållbar framtid börjar här och nu. Det är du och jag som börjar i det lilla. Tillsammans kan vi göra skillnad. Det handlar om omsorgen om oss, våra barn, grannar, vår miljö och på vilket sätt vi får vårt samhälle att fungera.

Civilsamhället, kommunen och företagen tillsammans utgör en viktig del av lösningen.

 

VÅRA TJÄNSTER…

Vi stöttar, inspirerar och initierar lokala samarbeten mellan kommun, företag och civilsamhälle för att mer effektivt och hållbart möta lokala samhällsutmaningar.

Samarbeten som bygger gemenskap och stärker den lokala tilliten 

Med workshops, seminarier, projektledning, processledning, utredning, moderering, förstudier och andra stödinsatser, hjälper vi lokala aktörer att bygga ett mer hållbart lokalsamhälle.

PÅGÅENDE OCH TIDIGARE UPPDRAG

 

SWEBOAT MÅNGFALDSPROJEKT – ett pågående uppdrag

Båtbranschens Riksförbund SweBoat – driver sedan 2018 ett mångfaldsprojekt för att pröva hur man bäst möter branschens akuta behov av arbetskraft, med den samtida utmaningen att få nyanlända samhällsmedborgare ut på arbetsmarknaden. Projektet är koncentrerat till två pilotområden – Roslagen i norra Stockholm och kring Kungälvs kommun på Västkusten. Satsningen medfinansieras av Tillväxtverket och pågår fram till sommaren 2020.

PRIORITERAT – Vi har i uppdrag att leda projektet.

MÖTESPLATS STAVSNÄS – ett pågående ideellt uppdrag

MÖTESPLATS STAVSNÄS – Ett lokalt föreningssamarbete för att tillsammans med kommun och lokala företag, jobba för ett minskat utanförskap och ett mer hållbart lokalsamhälle.

Läs mer om Mötesplats Stavsnäs

SOCIALT HÅLLBAR SJÖFART

Ideellt engagemang och uppdrag för att motverka kränkande särbehandling och stärka kvinnors ställning och inflytandei sjöfartsindustrins utvecking

Uppdrag för Chalmers och Linnéuniversitetet

SOCIALA INNOVATIONER SVENSKA KYRKAN – ett pågående uppdrag

Stockholms Stift – Svenska Kyrkan – driver sedan 2017 ett integrationsprojekt för att pröva hur man bäst kan stötta stiftets församlingar i att med socialt företagande/entreprenörskap, kan hjälpa nyanlända lågutbildade kvinnor närmre arbetsmarknaden. Projektet är koncentrerat till tre pilotförsamlingar – Botkyrka församling, Tyresö församling och Ekerö församling. Projeket genomförs i nära samarbete med berörda församlingar, kommunförvaltningar och Arbetsförmedlingen. Satsningen medfinansieras av Vinnova och pågår fram till slutet av 2019.

PRIORITERAT – Är i projektet anlitad processledare.

VÄRLDSARVET HÄLSINGEGÅRDAR – ett tidigare uppdrag

Ett samarbete mellan stat, region, kommuner, företag och lokalt civilsamhälle, för att utveckla och lansera Sveriges 15:de och senaste världsarv.

PRIORITERAT – Var i projektet anlitad projektchef och ansvarig för att koordinera och genomföra ansökan och lansering av Världsarvet Hälsingegårdar

MINA KOLLEGOR – NYANLÄNDA AKADEMIKER – ett tidigare uppdrag

Nacka Kommun – Ett projekt för att hjälpa nyanlända akademiker att hitta sina professionella nätverk i Sverige.

Norbergs Kommun – Ett projekt för att hjälpa nyanlända akademiker att hitta sina professionella nätverk i Sverige. 

PRIORITERAT – Var i projektet anlitad projektledare.

AGENDA 2030

Är en naturlig det av det arbete och uppdrag som vi gör.

KONTAKT:
MIA ENANDER LANNER  – 070-329 49 26 – MIA@PRIORITERAT.SE
PER LEJONEKE – 070 288 12 08 – PER@PRIORITERAT.SE