KONTAKT
Kom gärna upp till oss i Tornhuset i Gustavsbergs hamn på Värmdö utanför Stockholm.
Vi bjuder gärna på kaffe och pratar om hur vi tillsammans kan göra skillnad för fler och skapa mervärde för er.

Mia Enander Lanner  070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke  070-288 12 08, per@prioriterat.se

 

Vi arbetar med Agenda 2030 målen genomgående i all vår verksamhet med tyngdpunkt på de sociala hållbarhetsmålen. 
PRIORITERAT
fokuserar på mål 17 och bidrar med måluppfyllelse inom delmål 17.17:
KONTAKT
Mia Enander Lanner 070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke 070-288 12 08, per@prioriterat.se