KONTAKT
Kom gärna upp till oss i Tornhuset i Gustavsbergs hamn.
Vi bjuder gärna på frukost och pratar om hur vi tillsammans kan göra skillnad för fler och skapa mervärde för er.

Mia Enander Lanner  070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke  070-288 12 08, per@prioriterat.se

 

Vi arbetar med Agenda 2030 målen genomgående i all vår verksamhet med tyngdpunkt på de sociala hållbarhetsmålen. 
PRIORITERAT
fokuserar på mål 17 och bidrar med måluppfyllelse inom delmål 17.17:

KONTAKT
Mia Enander Lanner 070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke 070-288 12 08, per@prioriterat.se