Välj en sida
Stockholms stadshus och lyftkran  i nattvy

Tillsammans gör vi det lokala näringslivet till en vinnare

Det är av yttersta vikt att det lokala näringslivet ges förutsättningar att både hantera omställningens utmaningar och att fånga upp de möjligheter som uppkommer. De behöver få vara medskapare i formandet av den lokala hållbara marknad som tar sin form när lokalsamhället finner sitt nya läge.

Kommuner får stöttning i att samverka med lokala företag – för att tillsammans göra det lokala näringslivet till en vinnare i omställningen.