Välj en sida
Stockholms stadshus och lyftkran  i nattvy

Tillsammans gör vi det lokala näringslivet till en vinnare

Det är av yttersta vikt att det lokala näringslivet ges förutsättningar att både hantera omställningens utmaningar och att fånga upp de möjligheter som uppkommer. De behöver få vara medskapare i formandet av den lokala hållbara marknad som tar sin form när lokalsamhället finner sitt nya läge.

Kommuner får stöttning i att samverka med lokala företag – för att tillsammans göra det lokala näringslivet till en vinnare i omställningen.

Min kommun och det lokala näringslivet

När kommunorganisationer vill stötta sitt lokala näringsliv igång med sin nödvändiga klimatomställning.

Prioriterat erbjuder rådgivning och processledning, till kommunförvaltningar och branschorganisationer, i arbetet att förmå det lokala näringslivet att komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Näringslivet skall på några få år göra en omfattande omställningsinsats för att göra sin del i samhällets arbete att nå klimatmålen i Agenda 2030.

Större företag med rapporteringskrav är redan igång. Mindre företag utan rapportkrav ligger efter. Företag som inte påbörjat detta arbetet inom några få år kommer vara sårbara när kunder och övrigt lokalsamhälle ställer om.

Här har kommuner mycket att vinna på att inspirera företagen att ta tag i sin omställning i tid.

Bärande Nyckelord i arbetet – värdekedjor, bransch, lokalsamhälle.

Tidigare uppdragsgivare: Stockholm Business Region, Södertälje kommun och Tyresö kommun.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Min kommun och lokalsamhället

För att stärka samarbetet mellan kommun och civilsamhälle, när lokalsamhället behöver ställa om!

Prioriterat erbjuder inspirationsföredrag, utbildning, rådgivning och processledning, till kommunförvaltningar, i arbetet att stärka samverkan med det lokala civilsamhället.

Lokalsamhället skall på några få år genomgå en omfattande omställning för att ligga i fas med Sverige och omvärldens arbete att nå klimatmålen i Agenda 2030.

Ingen aktör i lokalsamhället har det övergripande ansvaret för att kommuninnevånare och lokala företag ställer om i tid. Nyckeln till en fungerande omställning i lokalsamhället stavas samarbete. Ett samarbete som vilar på ömsesidighet, integritet och målmevetenhet.

Lokalsamhällen som inte påbörjat detta arbetet inom några få år kommer vara ytterst sårbara för både de klimatförändringar som likväl sker, och för det omställningsarbete som sker parallellt i angränsande kommuner, lokalsamhällen och områden.

Här har kommuner mycket att vinna på att utveckla ett konstruktivt och ömsesidigt samarbete med lokala aktörer inom civilsamhället, såsom företagarföreningar, idéburna verksamheter, kultur- och idrottsföreningar mfl.

Ett vinnande koncept utgår från samsyn kring lokala samhällsutmaningar och målbilder

Kontakta oss om du vill veta mer!