Välj en sida

Om oss

Vi driver projekt för att bygga trygga, attraktiva och hållbara platser och lokalsamhällen.

Gemensamt för alla projekt och uppdrag Prioriterat jobbar med är att vi aldrig gör som man alltid gjort, vi tänker nytt, kreativt och annorlunda och tar vara på näringslivets innovativa kraft, civilsamhällets förmåga att göra skillnad lokalt och offentlig sektors strävan efter att skapa trygga och hållbara platser och samhällen. 

Vi utgår från samhällsutmaningarna, den gemensamma förståelsen av nuläget och kartläggning av berörda intressenter och aktörer. Oavsett vem som kontaktar oss är alla unika och har helt olika förutsättningar. Prioriterat stödjer sina kunder att utveckla sätt att bidra till ett tryggt, inkluderande och attraktivt lokalsamhälle och samtidigt själva växa och skapa mervärde för den egna verksamheten.

Vi förespråkar alltid en vuxen-vuxen dialog mellan involverade parter, då en återkommande kommunikativ utmaning är att någon tar en oönskad auktoritär roll och friktion uppstår som låser i grunden bra initiativ. Vi jobbar på att istället främja tillit och respekt i det gemensamma arbetet. 

Prioriterat driver projekt som skapar stora mervärden för både privata aktörer, kommun och civilsamhälle.

Styrelser & Förtroendeuppdrag

Vi på Prioriterat har flera förtroende- och styrelseuppdrag där vi bidrar med kompetens inom social och ekonomisk hållbarhet, kommunal och statlig förvaltning, entreprenörskap och ett engagemang för den enskilda individen och samhällsutvecklingen i stort.