Välj en sida

PRIORITERAT är resultatet av ett pågående samtal och en vilja att göra skillnad på riktigt. Idag är PRIORITERAT ett samlingsnamn, en arbetsplattform och ett erbjudande. PRIORITERAT består av Mia Enander Lanner, BUSIETY – Business & Society och Per Lejoneke, 2tango.

PRIORITERAT är en plattform och vårt gemensamma fönster mot omvärlden. Vi är öppna för mindre uppdrag och rådgivning men tar oss även an större och mer komplexa projekt och förändringsledning på både strategisk och operativ nivå. Vi bidrar till att möta upp efterfrågan på sätt att hantera de sociala utmaningar och möjligheter som samhället står inför idag och vad som krävs för att, effektivt, mobilisera de ideella, privata och offentliga krafter som vill vara med och påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
Vår ambition är att ständigt bygga upp ny kunskap inom vårt område och önskar att så många människor som möjligt i våra nätverk vill vara med oss i detta arbete. Vi verkar inom ramen för Social hållbarhet, lokal gemenskap och affärsdriven samhällsnytta/CSV. Allt vi gör knyter vi an till FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Mia Enander Lanner

Nyligen startat bolaget BUSIETY – Business & Society som arbetar med värdeskapande projekt som förenar samhällsaktörer och driver förändring, affärsutveckling och social hållbarhet utifrån rådande samhällsutmaningar. Syftet är att öka social sammanhållning och skapa motståndskraftiga områden och konkurrenskraft.
Arbetat med hållbar utveckling sedan FN-konferensen om miljö och utveckling, UNCED i Rio de Janeiro 1992. Då som ungdomsrepresentant för Röda Korset. Erfarenhet av flertalet ledningssystem och revision av ISO 14001 (även senaste versionen) samt utveckling av ISO 9001. Arbetar med utveckling och implementering av Green Key och främst Agenda 2030 inom ramen för social hållbarhet och samverkan.
Förvaltningsbakgrund med lång erfarenhet av strategiskt myndighetsarbete på ledningsnivå inom intern- mål och resultatstyrning. Mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom statens maritima museer, dess besöksarenor, maritimt kulturarv och den svenska sjöfartens hållbara utveckling.
Innehar en Executive MBA från Företagsekonomiska institutionen, SBS, vid SU, Examensarbete om näringslivets roll och möjligheter inom socioekonomisk hållbarhet med fokus på lokal utveckling, social sammanhållning och Shared Value – se mer om utbildningen.
Föreningsarbete och förtroendeuppdrag främst inom skolutveckling, integration och fysisk samt psykosocial hälsa.
Mina drivkrafter är min övertygelse om människors lika värde och potential, ledarskapets betydelse för personlig utveckling och samhällsförändring, samt innovativa lösningar och gemensamma mål för hållbar utveckling.
Kontakt: mail – mobil: 070- 329 49 26

Per Lejoneke

Har en bakgrund som ekonom, projektledare och marinarkeolog, med lång erfarenhet av projektledning, affärsutveckling, utredningsuppdrag, samordningsinsatser, verksamhetsutveckling, opinionsbildning, offentlig finansiering och offentlig upphandling.

Bland annat:
– Projektchef för genomförande och lansering av Världsarvet Hälsingegårdar UNESCO
– Initiativtagare och delprojektledare för destinationsprojektet Scandinavian Islands
– Projektledare för Östersjösamverkan (marin kulturmiljölagstiftning) på Statens Maritima Museer
– Konsult Destinationsutveckling Koster
– Utvecklare/granskare Naturens Bästa / Svenska Ekoturismföreningen

– Projektledare – Mina Kollegor (nyanlända akademiker) på Nacka Kommun och Norbergs Kommun
– Konsult – Asylsökande akademiker via Stockholms Stift/ Svenska Kyrkan
– Konsult Kvalitetssamordnare ISO/AS9120
– Näringslivssamordnare på Botkyrka Kommun

Kontakt: mail mobil: 070-288 12 08

Tillsammans kan 2tango och BUSIETY stödja både kommuner, företag och myndigheter att nå långsiktiga resultat i arbetet med hållbar utveckling och vara ett stöd i ert arbete med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, Överenskommelsen, http://overenskommelsen.se/ eller i strävan att utveckla verksamheten genom ökat samhällsengagemang. Vår främsta kompetens ligger i lång erfarenhet av och kunskap om civilsamhälle, föreningsliv, lokala utmaningar och de sociala och kulturella värdena som är avgörande i arbetet med hållbarhet. Vi skapar lösningar för organisationer och samhällen i förändring som kräver samverkan mellan olika aktörer där civilsamhället är en avgörande part.