Välj en sida
En man och en kvinna pratar och skrattar tillsammans

Tillsammans gör vi lokalsamhället mer hållbart och motståndskraftigt

Ett motståndskraftigt lokalsamhälle är en viktig förutsättning när yttre påverkan – såsom pandemi, konjunkturförändringar och klimatutmaningar – gör sig gällande. Ett viktigt fundament i detta är en fungerande och konstruktiv samverkan mellan lokala samhällsaktörer.

Din organisation får stöttning i att samverka med det lokala civilsamhället och kommuner – för att tillsammans göra lokalsamhället mer hållbart och motståndskraftigt i omställningen.

Ni får hjälp med att få ordning på begreppen och en överskådlig bild av vad som gäller er organisation eller förening, när det kommer till hållbarhet och omställning.

Vi arbetar med förstudier för att definiera intressenter, drivkrafter, utmaningar och möjligheter till gemenskap och samarbete i lokalsamhället.

Vi stöttar upp projekt och processer i sektorsövergripande satsningar på omställning och hållbarhet.

Vi håller inspirationsföredrag och workshops