Välj en sida

Prioriterat hjälper företag, kommuner och organisationer att möta utmaningarna och ta tillvara möjligheterna.

Tillsammans gör vi skillnad.

FÖRETAG

Du får hjälp av oss att få ordning på begreppen och att skapa en överskådlig bild av vad som gäller dig och ditt företagande när det handlar om hållbarhet och omställning.

Kommuner

Prioriterat stöttar kommuner att samverka med lokala företag – för att tillsammans göra det lokala näringslivet till en vinnare i omställningen.

Organisationer

Din organisation får stöttning i att samverka med det lokala civilsamhället och kommuner – för att tillsammans göra lokalsamhället mer hållbart och motståndskraftigt i omställningen.