Välj en sida

Klimatutmaningen och arbetet med att få ner utsläppsnivåerna av växthusgaser är en gigantisk uppgift.
På mindre än 4 år ska vi i Sverige halvera våra utsläpp, för att vi globalt skall klara att hålla den genomsnittliga uppvärmningen under 2 grader, och då helst under 1,5 grader.
Ska vi ha en chans att hålla budget så behöver hela lokalsamhället kraftsamla. Det omfattar både kommun, företag och civilsamhälle.

Konsten att få med alla på båten, handlar om att vi tillsammans lyckas ”dela kartan”.
Det betyder att gemensamt se och förstå utmaningen, och att tillsammans definiera en riktning framåt.
Med tydlighet kring roller och att ingen bestämmer över någon annan, går det att få till en bred uppslutning kring en gemensam utmaning.

På så sätt får vi ett brett engagemang och en insats där varje aktör, oberoende av varandra, tar sig mot samma mål.
Får vi till detta, så har vi också möjlighet att genomföra en samlad omställning i lokalsamhället.

Precis just detta håller vi på med just nu, med Företagarna Nacka Värmdö, Nacka kommun och olika aktörer i lokalsamhället.
Läs mer på – hallbaraforetagare.se

Per Lejoneke
Prioriterat