Välj en sida

Vi står mitt i en rad samhällsutmaningar som på olika sätt får betydande konsekvenser för lokalsamhället såsom klimatomställning, flyktingkris, utanförskap, psykosocial ohälsa och arbetslöshet eller de lokala företagens kompetensförsörjning mm.

I detta är det lokala civilsamhället en viktig intressent och samarbetspartner. Det gäller både företagarföreningar, idrottsföreningar, kyrkan, politiska föreningar, kulturföreningar, Rödakorset mfl

Men frågan är hur man på bästa sätt får med civilsamhället och hur man på bästa sätt optimerar dess insats, utan att tumma på vare sig integriteten eller på det ideella engagemanget?

Utifrån egna erfarenheter, både i rollen som konsult men även som verksam i civilsamhället, har vi lyckats identifiera 7 viktiga steg för en långsiktigt högpresterande lokal samverkan mellan kommunförvaltning och det lokala civilsamhället.

 1. Identifiera civilsamhällets aktörer och dess drivkrafter
 2. Definiera relevanta samhällsutmaningar
 3. Sammanställ kunskapen kring dessa samhällsutmaningar
 4. Bjud in civilsamhällets aktörer
 5. Dela kartan med samhällsutmaningar
 6. Gemensamt verifiera en möjlig riktning till ett mål
 7. Håll igång dialogen.

6 avgörande faktorer för att lyckas i processen:

 1. Ha koll på rollerna
 2. Värna den ömsesidiga integriteten
 3. Dela möjlig och relevant kunskap och information
 4. Tänk tillsammans
 5. Glöm ägarskapet över samarbetet, men jobba för att förtjäna dess ledarskap
 6. Ha inte för bråttom med att få till konkreta aktiviteter

Märk väl att fokus inte ligger på de efterföljande aktiviteterna utan mer på att skapa och upprätthålla en samsyn kring utmaning och målbild. Resten kommer mera av sig själv.

Lyck till!

 

Vill du ha hjälp och stöd i denna process så bistår vi gärna.

Genom inspirerande föredrag, workshops, förstudier eller som stöd i projekt och processer, kan vi bistå ert arbete för ett mer effektivt och målfokuserat samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. 

Hör gärna av dig till oss på Prioriterat för ett förutsättningslöst möte.

Per Lejoneke
Prioriterat AB
per.lejoneke@prioriterat.se
070-2881208
prioriterat.se

Ordförande i Företagarna Nacka Värmdö – hallbaraforetagare.se
Ordförande i Mötesplats Stavsnäs samverkansförening – motesplatsstavsnas.se