Välj en sida

I tider av förändring, behöver vi kraftsamla för att människor, organisationer och företag skall följa med, när världen och samhället behöver ställa om.
Det handlar om att våga släppa sargen och tänka nytt. Att se utvecklingsmöjligheter i förändringen utan att ducka för utmaningarna med den samma.
Den förändring vi befinner oss i är både komplex och omfattande, och där målet mer handlar om att hålla sig i rörelse, än att hitta ett nytt statiskt läge.

Ett användbart verktyg är olika typer av lokala nätverk och plattformar, för att samla och förmedla goda idéer.

Några tips på vägen till ett fungerande lokalt klimatnätverk:

  1. Titta brett efter deltagare, men välj inledningsvis ut personer som redan kommit en bit på väg, för att skapa dragningskraft.
  2. Definiera och konkretisera ett faktiskt nuläge över själva utmaningen och på vilket sätt detta inverkar/påverkar de människor som är tänkta att ingå i samverkan.
  3. Dela kartan! – Lyft fram ett lokalt nuläge på ett sätt så att andra personer i nätverket kan interagera och bidra med sin syn på nuläge.
  4. Våga att inte sitta med sanningen och svaren.
  5. Försök att hitta former och ord till en gemensam målbild.
  6. Lyft gemensamt goda förebilder och erfarenheter från andra platser och lokalsamhällen
  7. Var inte för snabb att fokusera på lösningen.
  8. Låt saker ta tid.

Detta är ingen raketforskning, men nog så viktigt att tänka till före.
Gör ett försök och pröva.

Skulle du behöva ett bollplank eller en extern processledare i detta, så får du gärna höra av dig.

Lycka till!

Per Lejoneke
Prioriterat AB
per.lejoneke@prioriterat.se
070-2881208
prioriterat.se

Ordförande i Företagarna Nacka Värmdö – hallbaraforetagare.se
Ordförande i Mötesplats Stavsnäs samverkansförening – motesplatsstavsnas.se