Välj en sida

I tider av förändring, behöver vi kraftsamla för att människor, organisationer och företag skall följa med, när världen och samhället behöver ställa om.
Som företagare på en lokal marknad är det viktigt att fånga och förstå kopplingen mellan både vilka förväntningar som omställningen skapar på den enskilda företagaren, men även vilka möjligheter som öppnar sig.
Den förändring vi befinner oss i är både komplex och omfattande, och där målet för det lokala näringslivet mer handlar om att hålla sig i rörelse, än att hitta ett nytt läge.
Ett användbart verktyg är olika typer av lokala mötesplatser och plattformar, för att samla och förmedla goda idéer.

Några tips på vägen till ett ökat intresse för hållbarhet och omställning i det lokala näringslivet:

1. Utgå från gemensamma nämnare såsom bransch, plats eller lokala värdekedjor.
2. Hämta kraft från branschorganisationer och olika kunskapsintensiva leverantörer av infrastruktur till ett fungerande näringsliv, typ bank och försäkring mfl
3. Våga att inte sitta inne med alla svaren.
4. Titta brett efter deltagande bland de lokala företagen, men välj inledningsvis ut personer och företag som redan kommit en bit på väg i sitt eget omställningsarbete, för att därigenom tidigt skapa dragningskraft.
5. Hitta goda förebilder och erfarenheter från andra platser och lokalsamhällen.
6. Ladda budskapet med förändringens möjligheter, men ducka inte för de utmaningar som samtidigt finns.
7. Ta gärna hjälp av externa aktörer och initiativ, men se till att det är lokalsamhället och dess aktörer som tillsammans äger själva insatsen.
8. Skynda långsamt – Jobba på, men inse att saker tar tid

Detta är ingen raketforskning, men nog så viktigt att tänka till före.
Gör ett försök och pröva.

Skulle du behöva ett bollplank eller en extern processledare i detta, så får du gärna höra av dig.

Lycka till!

Per Lejoneke
Prioriterat AB
per.lejoneke@prioriterat.se
070-2881208
prioriterat.se

Ordförande i Företagarna Nacka Värmdö – hallbaraforetagare.se
Ordförande i Mötesplats Stavsnäs samverkansförening – motesplatsstavsnas.se