Välj en sida

Fyra primära faktorer för en lyckad omställning i det lokala näringslivet!

EU skruvar upp tempot i införandet av nya klimatåtgärder för att hålla Parisavtalet till 2030.
Svenska politiker verkar inte ha riktigt läget och konsekvenserna klara för sig, eller har i vilket fall inte tagit upp diskussionen på hemmaplan.
CO2-utsläppen skall till varje pris ner till hälften, vilket får konsekvenser för det lokala näringslivet, med flera.

En fullskalig konvertering från fossildrift till EL-drift fram till 2030 är inte görligt.
Kort och gott för att det varken finns fordon att tillgå eller en fullt ut fungerande ekonomisk affär för merparten av företag. De fåtalet fordon som kommer hinna nå marknaden kommer vara flera gånger dyrare än sina fossildrivna versioner, samtidigt som kunderna är ytterst tveksamma till att bära den ytterligare kostnaden. Till detta sätter andra miljöhänsyn käppar i hjulen och som med största sannolikhet kommer få mer betydelse framöver.

Det förändrar dock inte behoven av produkter och tjänster, men väl hur dessa produceras och levereras.
För det lokala näringslivet är det därför viktigt att tänka om och tänka nytt.
Det kan rent av bli fler och mer lönsamma affärer för den som tänker till och ställer om i tid.

Fyra primära faktorer att beakta för att stötta det lokala företagandet:
1. Se till att verifiera det lokala företagandets förutsättningar när samhället ställer om. Storlek, marknad, teknikintensitet, värdekedjor och nationell relevans är faktorer som spelar roll när man väljer väg.

2. Förmåga att intressera och samordna tillräckligt stor andel av företagen på en relativt kort tid för att få till de lokala stordriftsfördelar som är viktiga att få omställningen att ta skruv och gynna nya affärer.

3. Ha ett tydlig fokus på den lokala omställningen som affär, även om vi inte skall bortse från de faktiska utmaningarna.

4. Glöm inte kommunens egen uppbackning när näringslivet ställer om.
Här behöver vi bygga hängrännor och tänka konstruktiva lösningar, så gott det går inom lagens råmärken. Den eviga frågan om kommunens service till företagen hamnar med detta på en ny nivå.

Skulle du behöva ett bollplank eller en extern processledare i detta, så får du gärna höra av dig.

Lycka till!

Per Lejoneke
Prioriterat AB
per.lejoneke@prioriterat.se
070-2881208
prioriterat.se

Ordförande i Företagarna Nacka Värmdö – hallbaraforetagare.se
Ordförande i Mötesplats Stavsnäs samverkansförening – motesplatsstavsnas.se