Välj en sida

Vi erbjuder föredrag inom social hållbarhet, hållbart företagande och lokal samverkan. Boka in våra experter för inspirerande föreläsningar på er konferens, kick off eller arbetsmöten, för att sätta igång förändringens kugghjul.

Vi står inför betydande förändringar med nya krav och utmaningar i dagens samhälle som kräver gemensamma ansträngningar och nya vägar för att nå målen!

Boka in en av våra medarbetare för inspirerande föreläsningar:

Att bygga broar mellan individer, företag och organisationer, hur kommunicerar vi med vår vårt uppdrag med vår omgivning? Hur bemöter vi våra intressenter (medarbetare, kunder, medborgare, brukare, investerare m.m.) i en tid av förändring? Hur får vi med oss våra intressenter och får dem till våra största supporters?

Ny kraft i Hållbarhetsfrågan! Med inspiration, inlevelse och beröring så belyser vi hållbarhetsfrågan i nytt perspektiv som genererar förflyttning i både tanke och handling. Vi tar även tempen var ni står i hållbarhetsfrågan i dag och nystar ut, hur man med ny kraft behöver arbeta framåt. När du står i startblocken, har kört fast eller bara behöver tänka nytt.

Omställning och lokal samverkan. – En vinnare när lokalsamhället ställer om! Vi hjälper ert team eller lokala nätverk med inspiration och kunskap på temat omställning och lokal samverkan Upplev kraften i den lokala samverkan inom hållbarhet och omställning!

Uppföljning: Se vidare under fliken Workshop (länk)

Förstudie:
Vi erbjuder 2 alternativ av föredrag, en generell (som passar alla företag och organisationer) eller om ni har en egen unik frågeställning ni behöver adressera, så kan vi tillhandahålla en enklare förstudie, för att därigenom skräddarsy föredraget efter era behov och förväntningar.