Välj en sida

Står Du och din arbetsplats inför betydande förändringar i er omvärld och organisation? Söker Ni samsyn i projekt eller nya satsningar? Vi på Prioriterat är experter inom hållbarhets- och omställningsfrågor och vi hjälper Er att tillsammans identifiera och formulera vilka insatser och förändringar som krävs för att ni ska nå era mål!

Pröva tankar och idéer kring förändring och omställning.

En viktig del i det lokala omställningsarbetet är att inte vara för snabb med lösningen. Att hinna tänka till, reflektera och pröva idéer tillsammans, är en viktig del i en hållbar lokal omställningsprocess. Vi kallar det för att dela kartan.
Genom att dela erfarenheter och framgångsrika exempel på partnerskap och initiativ, visar det hur gemensamma krafter kan skapa en kraftfull påverkan.
Vi arrangerar och modererar din workshop på ett sätt som plockar fram, lyfter och mångfaldigar den energi och kunskap som gruppen besitter.

Våra Workshops:
Vi träffas under en dag/halv dag, på er konferens, arbetsmöte, på kontoret eller annat forum, där vi blandar föredrag, diskussioner och praktiskt arbete runt temat och tar tillsammans fram en karta och riktlinjer för ert vidare arbete!

Att bygga broar mellan individer, företag och organisationer, hur kommunicerar vi med vår vårt uppdrag med vår omgivning? Hur bemöter vi våra intressenter (medarbetare, kunder, medborgare, brukare, investerare m.m.) i en tid av förändring? Hur får vi med oss våra intressenter och får dem till våra största supporters?

Ny kraft i Hållbarhetsfrågan! Med inspiration, inlevelse och beröring så belyser vi hållbarhetsfrågan i nytt perspektiv som genererar förflyttning i både tanke och handling. Vi tar även tempen var ni står i hållbarhetsfrågan i dag och nystar ut, hur man med ny kraft behöver arbeta framåt. När du står i startblocken, har kört fast eller bara behöver tänka nytt.

Omställning och lokal samverkan. – En vinnare när lokalsamhället ställer om!
Vi hjälper ert team eller lokala nätverk med inspiration och kunskap på temat omställning och lokal samverkan Upplev kraften i den lokala samverkan inom hållbarhet och omställning!

Då hållbarhetsfrågan i sig är så omfattande så ser vi detta som ett kontinuerligt arbete som bör löpa över tid för bästa resultat .Vi hjälper er att arbeta vidare med frågan och tar tillsammans med er fram en arbetsplan och struktur för detta.

Förstudie
NI är unika och för att vi tillsammans ska nå bästa resultat och nå upp till era förväntningar på er omställnings resa, så behövs en förstudie, där vi lär oss känna er och era förutsättningar.

Ett viktigt initialt fundament är kunskapen om lokala aktörer, förutsättningar, strukturer och drivkrafter. De bästa intentionerna går lätt om intet med bristande insikter kring förutsättningarna.

Vi hjälper dig att tydliggöra förutsättningar och premisser för en lyckad samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle, när lokalsamhället behöver ställa om

Omställningen omfattar många aktörer och drar resurser i både tid, pengar och kunskap. Därför är en förstudie ofta en bra början, som sparar både tid och pengar.