Välj en sida
Klimatnätverk som verktyg för lokal omställning!

Klimatnätverk som verktyg för lokal omställning!

I tider av förändring, behöver vi kraftsamla för att människor, organisationer och företag skall följa med, när världen och samhället behöver ställa om. Det handlar om att våga släppa sargen och tänka nytt. Att se utvecklingsmöjligheter i förändringen utan att ducka...